Sjene iz djevočicinih snova

19 Jun, 2020

Želin da ostanen

— Autor nepocesljan @ 22:10

Želim da pripadam tu
da dišem skupa sa drvećem
da plačem sa mojom majkom
nad sudbinom, koja vene reže
Želim da ostanem tu

Želin da ostanen tu,
da se drveće behara i njiše
da mi kisik iz grana dišem
da buden sol na krilima galebova
da buden nebo misecu što ga obasjava

Želim da ostanem tu
u ovim zelenim rijekama
divljim i zastrašujućim gudurama
di se orlovi gnjizde
i di ljudi prave kuće
od ilovače i slame

Želim da ostanen tu
u svitu, s vama
da pripadam, da postanem, jedan
jedan od mnogih, a opet svoj
jedan
jedan od onih koji znaju i pričaju
jedan

Želim da buden tu
di tice pivaju odu suncu u ranu zoru
di se Zemlja slika u milion boja
samo da ukrasi svoju ljepotu
radi sebe same

Želin ostat uz Zemlju
da me voli, i da je volin
da morima suza oplačen svoje prokletstvo
da buden onaj koji zna a i želi
da oplačen svu tugu ovoga svita,
svo beznađe
sav kukavičluk i strah

Želin da ostanen tu
da se smijen i da mi vitar raznosi osmijeh
kao moj barjak koji se vije
di god krenen
da me vitar voli i da ga volin
da sagorin na lipoti
i da na samom svom kraju, nestanen
i kažen
bija san ja.Komentari

 1. Statistics Assignment Help
  statistics help
  Statistics Homework Help
  statistics homework
  statistics homework helper
  Help With SPSS
  SPSS Help
  SPSS assignment help
  SPSS Homework Help
  matlab homework help
  matlab assignment help
  help with matlab homework
  help with matlab assignment
  matlab assignment help australia
  stata homework help
  probability assignment
  probability assignment help
  R Programming homework help
  Bio Statistics Assignment Help
  rstudio assignment help
  r homework help
  r assignment help
  help with r assignment
  rstudio homework help
  r homework assignments
  r programming help
  r assignments
  do my r homework
  r programming homework
  r help online
  r studio tutor
  R Programming assignment Help
  R Programming homework help
  business statistics assignment help
  business statistics homework help
  data analysis assignment help
  data mining assignment help
  minitab assignment help
  minitab homework help
  bio statistics assignment help
  Reviews homework help
  eviews assignment help
  linear programming assignment help
  linear programming homework help
  business analytics homework help
  business analytics assignment help
  econometrics assignment help
  econometrics homework help
  business statistics assignment help
  business statistics homework help
  SAS homework help
  sas assignment help
  spss assignment help
  operational research assignment
  Stata homework help
  Tableau assignment
  business intelligence assignment help
  Tableau homework
  Tableau help
  Importance of statistics
  Best Statistics Books
  Minitab vs SPSS
  SAS vs R
  R vs Python
  Reliable online statistics help
  SAS assignment help benefits
  Best Ways to Learn Tableau
  where to find best statistics assignment help
  Realiable online statistics homework help
  How to get best statistics homework help
  statistics homework help benefits
  need of data mining assignment help
  how to get high grades
  Tips to choose best JMP homework helper
  how to analyze best statistics homework helper
  Why SPSS homwork help in important
  Data analyst skills
  business analyst vs data analyst
  Must have business analyst skills
  Difference between business analytics and data science
  Difference between Big Data And Cloud Computing
  R for data science
  How to learn statistics
  Branches of statistics
  Causes of academic failure
  Python vs Matlab
  SPSS vs SAS
  How to become a statistician
  Statistics vs machine learning
  Power BI vs Tableau
  Excel Homework Help
  Help With Excel Homework
  Excel Assignment Help
  Help With Excel Assignment
  Jamovi Assignment Help
  Math Homework Help
  Math Assignment Help
  Homework Help With Math
  Math Assignment Helper
  Probability vs Statistics
  R vs SPSS
  How to get good grades
  How to learn excel
  Excel vs Tableau
  SPSS vs Stata
  R vs Matlab
  JMP vs Minitab
  Uses of Matlab
  Matlab vs Octave
  R vs Stata
  How to calculate Power in Statistics
  Excel vs Minitab
  Bias in Statistics
  how to write a research paper outline
  how to write a research paper
  types of error in statistics
  margin of error in statistics
  correlation vs causation
  Python homework help
  Python programming help
  Python coding help
  Python assignment help
  uses of excel
  what is binomial distribution
  how to solve math problems
  matlab vs mathematica
  arithmetic vs mathematics
  how to study for exams
  how to do homework fast
  basic statistics formula
  statistics vs parameter
  data visualization tools
  correlation vs regression
  probability and statistics books
  Python for data science
  Java vs Python
  Python vs Java
  Distributions in statistics
  CPM Homework Help
  uses of r
  math books
  best math books
  statistics for data science
  applications of math
  uses of spss
  statistics basics
  types of regression
  legitimate work from home jobs
  how to learn math
  real work from home jobs
  applications of math
  uses of python
  statistics inference
  loops in matlab
  analysis of variance
  statistics dissertation help
  dissertation statisticians
  thesis statistics help
  what is anova
  statistics test
  types of statistics test
  Business Assignment Help
  Help with Business Assignment
  math books
  best math books
  Statistics books
  Best Statistics Books
  business Management Assignment Help
  Strategic Marketing Assignment Help
  personal finance assignment help
  personal finance homework help
  best statistics books
  best math books
  accounting assignment help
  Help with accounting assignment
  accounting assignment helper
  account assignment help
  how to concetrate on study
  terminologies of statistics
  statistics software
  branches of mathematics
  what is regression in statistics
  how to calculate variance in excel
  statistics for r
  how to study effectively
  statistics hypothesis testing
  statistics tools
  types of probability
  Statistics problems
  statistics graphs
  human resources assignment help
  finance homeowork help
  economics assignment help
  hr assignment help
  cost accounting assignment help
  marketing assignment help
  contract law assignment help
  taxtation law assignment help
  economics homeowork help
  business studies assignment help
  dissertation assignment help
  accounting homework help
  law assignment help
  accounting homework help
  law assignment help
  accounting homework help
  law assignment help
  algebra homework help
  how to pay attention in class
  data science assignment help
  perdisco assignment help
  project management assignment help
  business law assignment help
  myob assignment help
  statistics terms

  Autor statanalytica — 20 Jun 2020, 07:30


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me