Sjene iz djevočicinih snova

29 Jan, 2015

Postulati Syrize

— Autor nepocesljan @ 18:05
Ima nekoliko dana mi se vratija entuzijazam i optimizam glede stanja u svitu. SYRIZA je pobijedila na izborin u Grčkoj i uspila je formirat vladu! Inače, Sriza je koalicija "radikalno" lijevih stranaka u Grčkoj. Raikalno je pod navodnicin jer su te stranke radikalne jedino sa stajališta podaničke politike, politike dobrovoljnog ropstva neoliberalnon kapitalizmu, desnici i europskoj uniji. Meni je SYRIZA jedna normalna stranka sa normalnon politikon, dok bi recimo stranke koje su više desno od SYRIZE moga nazvat radikalno upropaštavajućin za društvo. Socijaldemokracija u formi u kojoj postoji danas u Europi je bankrotirana ideja. Socijaldemokratija nema odgovore, desnica je skupa sa socijaldemokracijon krivac za današnje stanje društva, jedini koji imaju prave odgovore su ljevica poput SYRIZE i stranke poput SYRIZE su jedine koje se zapravo mogu i zvat ljevicon, socijaldemokratija, pa čak uključujući i ovu kod nas je zapravo desnica. Ljevica je jedino naspram nacionalističkih stranaka poput HDZ-A SDA, ali ona je po svome stavu naspram današnjeg sistema desnica. Da ja dalje ne duljin, evo postulate SYRIZE, pa sami propusudite je li ovo bolje od naših stranaka ili nije. 

1.Kontrola javnog duga, ponovno pregovaranje visine kamata te obustavljanje dospjeća sve do obnove privrede zemlje, te do vremena kad se zaposlenost vrati na razuman nivo. 
2. Zahtijevanje od Evropske unije promjene paradigme funkcioniranja Europske Centralne Banke tako da financira javne projekte i javne investicije; 
3. Uvođenje porezne stope od 75 % na dohodak iznad 500.000 EUR 
4. Promjena izbornog sistema sa većinskog na proporcionalni 
5. Povećanje oporezivanja korporacija najmanje do prosječnog nivoa u EU 
6. Uspostavljanje poreza na financijske transakcije te specijalnog poreza na luksuzne robe 
7. Delegalizacija spekulacija na derivativnim financijskim instrumentima 
8. Likvidacija financijskih privilegija Crkve 
9. Borba za ukidanje bankarske tajne te s nelegalnim transferom kapitala u inozemstvo 
10. Radikalno smanjenje izdataka u vojne svrhe 
11. Porast minimalne plaće na nivo prije socijalnih rezova - 750 EURo mjesečno 
12. Korištenje praznih (neiskorištenih) objekata u vlasništvu države, banaka i crkve u svrhe javnog dobra 
13. Pokretanje besplatnih menzi u javnim školama 
14. Potpuno besplatna zdravstvena zaštita u punom kapacitetu za sviju, pa i nezaposlene, beskućnike te osobe vrlo niskih primanja 
15. Doplata u visini najmanje 30% na rate hipotekarnih kredita za porodice bez primanja te s vrlo niskim primanjima, koje imaju problema s plaćanjem kredita 
16. Povećanje doplatka za nezaposlene te socijalne pomoći i za samohrane roditelje, starije i invalidne osobe, te porodice lišene primanja 
17. Smanjenje poreza na osnovne robe široke potrošnje 
18. Nacionalizacija banaka 
19. Renacionalizacija privatiziranih preduzeća osnovne javne upotrebe te strateških branši za razvoj zemlje: preduzeća, elektroprivrede, vodovoda i kanalizacije, željeznice, aerodroma, pošte 
20. Preferencije za investicije u obnovljivu energiju i programe zaštite životne sredine 
21. Izjednačenje plaća muškaraca i žena 
22. Redukcija elastičnih oblika zapošljavanja u korist ugovora o radu na neodređeno vrijeme 
23. Uzimanje uposlenika pod zaštitu države kao i nivoa naknada privremeno uposlenima 
24. Obnova kolektivnih ugovora o radu 
25. Povećanje kontrole i inspekcije uslova na radu te uspostavljanje specijalnih uslova za firme koje pružaju usluge u javnom sektoru 
26. Reforma ustava u korist odvajanja crkve od države te u korist ustavnih garancija besplatnog obrazovanja i zdravstvene zaštite te zaštite životne sredine 
27. Referendumi u pitanju evropskih traktata i važnih ugovora u okviru EU 
28. Ukidanje poslaničkog imuniteta. Ukidanje specijalne pravne zaštite te uspostavljanje krivične odgovornosti članova vlade 
29. Demilitarizacija obalne straže i specijalnih jedinica policije za pacificiranje demonstracije. Zabrana policiji da upotrebljava maske i automatske puške za vrijeme demonstracija. Promjena načina obuke policajaca u pravcu zaštite društvenih prava, imigranata te zajedničke borbe protiv narkotika 
30. Garantiranje poštovanja prava čovjeka u centrima za emigrante 
31. Olakšice za spajanje porodica emigranata 
32. Prestanak progona konzumiranja narkotika u ime borbe s trgovinom narkoticima. Porast sredstava za rehabilitacijske centre za ovisnike 
33. Reguliranje zakonskog prava odbijanja vojnog roka zbog prigovora savjesti 
34, Porast izdvajanja za javnu službu zdravstvene zaštite sa trenutnih 3 % na 6% prosječnih u Evropi 
35. Ukidanje plaćanja usluga u javnoj službi zdravstvene zaštite 
36. Nacionalizacija privatnih bolnica. Zabrana učešća privatnih subjekata u javnom zdravstvenom sistemu 
37. Povlačenje grčke vojske iz Afganistana i Balkana u okviru programa "Nema grčke vojske izvan granica zemlje" 
38. Završetak vojne suradnje s Izraelom. Podrška nastanku države Palestine u granicama iz 1967. 
39. Ponovni pregovori trajnog sporazuma o dobrosusjedskim odnosima s Turskom 
40. Ukidanje stranih baza na teritoriji Grčke i izlazak zemlje iz NATO saveza.

Komentari


Dodaj komentar