Sjene iz djevočicinih snova

Mesijanizam

— Autor nepocesljan @ 14:33
Mesijanizam uglavnom dovodi do katastrfalnih posljedica. Što više čovik viruje u svoje 'veliko' poslanje na ovom svitu, to je veća šansa da će zagazit u stranputicu, ili u još gorem slučaju, u ludilo. Najveća zla koja su činjena, činjena su u ime onih čije je poslanje bilo ogromno.

To su ratovi u ime ljudi koje je Bog postavija za kraljeve, kojima je Bog da da vladaju u njegovo ime. Jedna blogerka je, davno već, na jednom postu rekla kako sva zemlja na svitu pripada Bogu, i kako je na njemu da je dane onome ko će njome najbolje upravljat. Još fali neko ko će zaključit da je Bog baš njemu da to poslanje i imamo džihad, koji ne prestaje. A ako se nađu dvojica sa istim poslanjem od Boga, kuku ga nama, jer prvo će zaratit jedan s drugim pa onda sa svima ostalima, koji ne viruju u njihovo poslanje.

Druga vrsta zla ovoga tipa je svjetovno poslanje. Takvi su npr kultovi ličnosti, velike vođe i slično. Oni mijenjaju Bogove kultom ličnosti koji su izgradili sekularno, i o tim kultovima ličnosti nema mista za raspravu, nego jedino slijepo štovanje dolazi u obzir. Jer to su naši osloboditelji, dobročinitelji, čobani bez kojih mi nikad ne bi mogli živit. Svako preispitivanje kulta njihove ličnosti završava u gulagu, ili na golom otoku.

Kad se sabere i oduzme, ljudima triba vira u nekoga ko im je spasitelj. Triba im vira il u Boga koji će ih spasit, ili u ljude koji su spasitelji, bilo u ime Boga, ili u ime klasne borbe itd. I ljudima nema ništa draže nego da svoju sigurnost projiciraju u vođe izvan njih samih, kako oni ne bi bili odgovorni za svoje živote, nego Isus, Muhamed, Tito, Kim il sung il ko već drugi. Pritom ne mislin da neki od ovih ljudi nisu bili stvarno vridni, Isus i Muhamed su bili, donekle je bija i Tito, nego naglasak je na virovanju i pridavanju svoje moći tim ljudima. To je u principu idolopklonstvo.

I da, malo san zastarija kad spominjen Titu, današnji velikani su Milošević, Tuđman i Alija, barem kad se našim prostorima radi.

Što je veće uvjerenje u svoje poslanje, to će se osoba sa mesijanskim kompleksom beskrupuloznije borit za svoje ciljeve i apetiti će joj biti veći. U svom ludilu, možda neće nikad ni prestat ratovat. Tu mogu navest Hitlera, koji je ratova do potpunog sloma. A sad, s druge strane, šta je ssa svim karizmaticima koji su svojim životom neizmjerno zadužili naš svit. Šta je sa Isusom, Muhamedom, Budom, Lao Ce-om, šta je sa Martin Luther Kingom, Ghandijem, Nelsonom Mandelom, Teslom i svim znanim i neznanim ljudima koji su se borili za bolji svit. Da li su i oni imali poslanje?

Ja virujen da jesu. Al njiovo poslanje nije urezano njihovim rođenjem, niti su oni ikad tražili da ih se slavi i obožava. Ja virujen da su imali poslanje, pa možda mogu i povuć ovo za rođenje, možda su se rodili sa preddispozicijama za velike stvari. Ako je takvo nešto moguće. Bilo kako bilo, oni su bili veliki ljudi koje će povijest pamtit i oni su ono svitlo u mraku, što svitli za sve ne koji još traže svoj put. Takvi kao oni se često nađu u suprotnim stranama sa ovim koji viruju u svoja poslanja da vladaju i da gaze po kome hoće i kako hoće. I nažalost, često umiru od ruke takvih.

Tako imamo dvi vrste ljudi sa poslanjem, oni koji su tu da čine svit boljim i one koji u svom ludilu, ne vide da uništavaju sve prid sobom, čak uključujuć i vlastitu budućnost. I da naglasim, nije zlo jedino mesijanizam. Zlo ima puno pojavnih oblika, a mesijanizam je samo jedno od njih.

Powered by blog.rs